அன்பே சிவம் | Anbe Sivam

Out of stock
SKU
TM-RN-ASM

அன்றே அஞ்சல் | 2 ~ 3 நாளில் விநியோகம்
Same Day Dispatch | Delivers in 2 ~ 3 Days

Download App and Get Flat Rs.30/- OFF

Click Here to Download our Tamil Tshirts Android App

"இந்த உலகத்தில் அன்பு மட்டும் தான் நிரந்தரமான ஒன்று அதை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அன்பே சிவம் என்று அச்சிட்ட ஆடையை வாங்கி அணிந்து அன்பை பரப்புங்கள்."

அன்றே அஞ்சல் | 2 ~ 3 நாளில் விநியோகம்
Same Day Dispatch | Delivers in 2 ~ 3 Days

அன்பே சிவம்

ஆடை விவரம் | Product Details:

வகை: பருத்தி  | Type: Cotton

நிறம்: கருநீலம்  | Colour: Navy Blue

சலவை: கைசலவை (அ) மிதமான இயந்திர சலவை | Wash Care: Hand/ Mild Machine

COD வசதி உண்டு | Cash On Delivery Available

"தரத்தில் குறை இருப்பின் உடனே மாற்றி தருகிறோம்"

Replacement Guarantee on any Quality / Size issues.

நமது ஆடைகள் இந்தியா முழுவதும் The Professional Courier, Aramex, FedEx, Delhivery போன்ற அஞ்சல் சேவை வழியாக அனுப்பி வருகிறோம். அமெரிக்கா, சிங்கப்பூர், பிரான்ஸ் போன்ற வெளிநாடுகளுக்கும் குறைந்த கட்டணத்தில் அனுப்ப முடியும்.

We found other products you might like!
Made in தமிழ்நாடு with ❤️ by VilvaNetworks.com | அனைத்து உரிமைகளும் பெறப்பட்டுள்ளது © 2020.