தமிழ் வருடங்களும் மாதங்களும்


தமிழ் வருடங்கள் மொத்தம் 60 உள்ளன. இதனை கால சுழற்ச்சி முறை என்றும் கூறலாம். தமிழ் மாதங்கள் மொத்தம் 12 உள்ளன. ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் 29 - 32 நாட்கள் வேறுபட்டு வருகின்றன.

Tamil Sanskrit English Years
நற்றோன்றல் பிரபவ Prabhava 1987–1988
உயர்தோன்றல் விபவ Vibhava 1988–1989
வெள்ளொளி சுக்கில Sukla 1989–1990
பேருவகை பிரமோதூத Pramodoota 1990–1991
மக்கட்செல்வம் பிரசோற்பத்தி Prachorpaththi 1991–1992
அயல்முனி ஆங்கீரச Aangirasa 1992–1993
திருமுகம் சிறிமுக Srimukha 1993–1994
தோற்றம் பவ Bhava 1994–1995
இளமை யுவ Yuva 1995–1996
மாழை தாது Dhaatu 1996–1997
ஈச்சுரம் ஈசுவர Eesvara 1997–1998
கூலவளம் வெகுதானிய Vehudhanya 1998–1999
முன்மை பிரமாதி Pramathi 1999–2000
நேர்நிரல் விக்ரம Vikrama 2000–2001
விளைபயன் விச Vishu 2001–2002
ஓவியக்கதிர் சித்திரபானு Chitrabaanu 2002–2003
நற்கதிர் சுபானு Subhaanu 2003–2004
தாங்கெழில் தாரண Dhaarana 2004–2005
நிலவரையன் பார்த்திப Paarthiba 2005–2006
விய விரிமாண்பு Viya 2006–2007
முற்றறிவு சர்வசித்து Sarvajith 2007–2008
முழுநிறைவு சர்வதாரி Sarvadhari 2008–2009
தீர்பகை விரோதி Virodhi 2009–2010
வளமாற்றம் விக்ருதி Vikruthi 2010–2011
செய்நேர்த்தி கர Kara 2011–2012
நற்குழவி நந்தன Nandhana 2012–2013
உயர்வாகை விசய Vijaya 2013–2014
வாகை ஜய Jaya 2014–2015
காதன்மை மன்மத Manmatha 2015–2016
வெம்முகம் துன்முகி Dhunmuki 2016–2017
பொற்றடை ஹேவிளம்பி Hevilambi 2017–2018
அட்டி விளம்பி Vilambi 2018–2019
எழில்மாறல் விகாரி Vikari 2019–2020
வீறியெழல் சார்வரி Sarvari 2020–2021
கீழறை பிலவ Plava 2021–2022
நற்செய்கை சுபகிருது Subakrith 2022–2023
மங்கலம் சோபகிருது Sobakrith 2023–2024
பகைக்கேடு குரோதி Krodhi 2024–2025
உலகநிறைவு விசுவாசுவ Visuvaasuva 2025–2026
அருட்டோற்றம் பரபாவ Parabhaava 2026–2027
நச்சுப்புழை பிலவங்க Plavanga 2027–2028
பிணைவிரகு கீலக Keelaka 2028–2029
அழகு சௌமிய Saumya 2029–2030
பொதுநிலை சாதாரண Sadharana 2030–2031
இகல்வீறு விரோதகிருது Virodhikrithu 2031–2032
கழிவிரக்கம் பரிதாபி Paridhaabi 2032–2033
நற்றலைமை பிரமாதீச Pramaadhisa 2033–2034
பெருமகிழ்ச்சி ஆனந்த Aanandha 2034–2035
பெருமறம் ராட்சச Rakshasa 2035–2036
தாமரை நள Nala 2036–2037
பொன்மை பிங்கள Pingala 2037–2038
கருமைவீச்சு காளயுக்தி Kalayukthi 2038–2039
முன்னியமுடிதல் சித்தார்த்தி Siddharthi 2039–2040
அழலி ரௌத்திரி Raudhri 2040–2041
கொடுமதி துன்மதி Dunmathi 2041–2042
பேரிகை துந்துபி Dhundubhi 2042–2043
ஒடுங்கி ருத்ரோத்காரி Rudhrodhgaari 2043–2044
செம்மை ரக்தாட்சி Raktakshi 2044–2045
எதிரேற்றம் குரோதன Krodhana 2045–2046
வளங்கலன் அட்சய Akshaya 2046–2047

இந்த 60 வருடங்களும் சுழற்சி முறையில் மறுபடியும் அடுத்த 60 வருடங்களுக்கு இந்த பெயர்களோடு வரும்.

வரலாறு :

இந்தியாவின் மிகப்பழைய வானியல் நூலான வேதாங்க சோதிடத்தில் (பொ.மு 700இற்குப் பின்) விஜய முதல் நந்தன வரையான அறுபது ஆண்டுகளின் பட்டியலைக் காணமுடிகின்றது. எனினும், வராகமிகிரரின் பிருகத் சங்கிதையில் (பொ.பி 505 - 587) பிரபவ முதல் அட்சய வரை என்று அப்பட்டியல் மாற்றமுற்றிருக்கிறது. பிருகத் சங்கிதையில் குறிக்கப்பட்ட ஒழுங்கிலேயே இன்றுள்ள அறுபதாண்டுப் பட்டியல் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது.

வடமொழி நூல்களில் அறுபது ஆண்டுகளும் அறுபது சம்வத்சரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இராசிச்சக்கரத்தோடு சூரியன் இயங்கும் ஒரு காலவட்டம் ஆண்டு என்று கணிப்பது போல், வியாழன் கோள் இயங்கும் ஒரு காலவட்டம் சோதிட ரீதியில் அறுபது சம்வத்சரங்கள் (அறுபது ஆண்டுகள்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. வடநாட்டு நூல்கள் தொடர்ந்து சம்வத்சரங்களை வியாழனின் இயக்கத்துடனே தொடர்புபடுத்த, தென்னகத்தில் அவை சூரிய ஆண்டுகளின் சுற்றுவட்டப் பெயர்களாக மாறியிருக்கின்றன. ஆயினும், காலக்கணிப்பு ரீதியில் சம்வத்சரமானது ஒரு சூரிய ஆண்டிலும் சிறியது என்பதே உண்மை ஆகும்.

தமிழகத்தில் 60 அறுபது ஆண்டு சுழற்சி முறை

தமிழ் நாட்டில் அறுபதாண்டுப் பட்டியல் எப்போது வழக்கில் வந்தது என்பதற்கான தெளிவான சான்றுகள் இல்லை. எனினும் அவற்றின் ஒழுங்கு வராகமிகிரருக்குப் பின்பேயே அது தமிழகத்துக்கு அறிமுகமானதைச் சொல்கின்றது. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, பொ.பி 14ஆம் 15ஆம் நூற்றாண்டுகளைச் சேர்ந்த கல்வெட்டுகளிலேயே அறுபதாண்டுப் பெயர் பட்டியலை முதன்முதலாகக் காணமுடிகின்றது.தமிழில் அறுபது சம்வத்சரங்களைப் பட்டியலிடும் மிகப்பழைய நூலான "அறுபது வருட வெண்பா" இடைக்காடரால் பாடப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. இவர் காலம் பொ.பி 15ஆம் நூற்றாண்டு. விவேக சிந்தாமணியிலும் அறுபதாண்டுப் பெயர்கள் மறைகுறியாகக் குறிக்கப்படும் பாடலொன்று வருகின்றது.

2008இல் புத்தாண்டுக் குழப்பம் உச்சமடைந்தபோது, அதில் பயன்படும் அறுபதாண்டுப் பட்டியல் தமிழ் அல்ல என்ற வாதம் கிளம்பியது. தமிழ்ப்புத்தாண்டு என்று கூறி அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் வடமொழியில் பெயரிட்டுள்ளது ஏன் என்ற குற்றச்சாட்டு தைப்புத்தாண்டு ஆதரவாளர்களால் முன்வைக்கப்பட்டது.எவ்வாறெனினும், அறுபது ஆண்டுப்பட்டியல் தமிழர் காலக்கணக்கைப் பொறுத்தவரை இடைச்செருகல் என்பதில் ஐயமில்லை. எனினும், சமயம்சார்ந்த தேவைகளில் தற்போதும் அறுபதாண்டுப் பட்டியல் பயன்படுவதால், தமிழ்ப்பற்றாளர்கள் முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார் பரிந்துரைத்த அறுபது தமிழ்ப்பெயர் பட்டியலை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.